IIA Institutional Repository

Browsing IIAP Publications by Author "Eden, David"

Browsing IIAP Publications by Author "Eden, David"

Sort by: Order: Results:

  • Ward-Thompson, Derek; Karoly, Janik; Pattle, Kate; Whitworth, Anthony; Kirk, Jason; Berry, David; Bastien, Pierre; Ching, Tao-Chung; Coude, Simon; Hwang, Jihye; Kwon, Woojin; Nakamura, Fumitaka; Kirchschlager, Florian; Kobayashi, Masato I. N; Koch, Patrick M; Kusune, Takayoshi; Kwon, Jungmi; Lacaille, Kevin; Law, Chi-Yan; Lee, Chang Won; Lee, Hyeseung; Hasegawa, Tetsuo; Lee, Yong-Hee; Nakanishi, Hiroyuki; Lee, Chin-Fei; Lee, Jeong-Eun; Li, Dalei; Li, Di; Li, Guangxing; Li, Hua-bai; Lin, Sheng-Jun; Liu, Hong-Li; Tram, Le Ngoc; Liu, Tie; Liu, Sheng-Yuan; Ngoc, Nguyen Bich; Liu, Junhao; Longmore, Steven; Lu, Xing; Lyo, A-Ran; Mairs, Steve; Matsumura, Masafumi; Matthews, Brenda; Tsukamoto, Yusuke; Ohashi, Nagayoshi; Onaka, Takashi; Park, Geumsook; Parsons, Harriet; Peretto, Nicolas; Archana Soam; Priestley, Felix; Pyo, Tae-Soo; Qian, Lei; Rao, Ramprasad; Viti, Serena; Rawlings, Jonathan; Rawlings, Mark; Rette, Brendan; Richer, John; Rigby, Andrew; Sadavoy, Sarah; Wang, Jia-Wei; Saito, Hiro; Savini, Giorgio; Seta, Masumichi; Wang, Hongchi; Shimajiri, Yoshito; Shinnaga, Hiroko; Tahani, Mehrnoosh; Tamura, Motohide; Tang, Ya-Wen; Tang, Xindi; Tomisaka, Kohji; Wu, Jintai; Xie, Jinjin; Yang, Meng-Zhe; Yen, Hsi-Wei; Yoo, Hyunju; Fuller, Gary; Yuan, Jinghua; Lai, Shih-Ping; Yun, Hyeong-Sik; Zenko, Tetsuya; Zhang, Guoyin; Zhang, Yapeng; Zhang, Chuan-Peng; Zhou, Jianjun; Zhu, Lei; de Looze, Ilse; Furuya, Ray; Andre, Philippe; Dowell, C. Darren; Qiu, Keping; Eden, David; Eyres, Stewart; Falle, Sam; Le Gouellec, Valentin J. M; Poidevin, Frederick; Robitaille, Jean-François; van Loo, Sven; Gledhill, Tim; Arzoumanian, Doris; Bourke, Tyler L; Byun, Do-Young; Chen, Huei-Ru Vivien; Chen, Wen Ping; Chen, Mike; Chen, Zhiwei; Cho, Jungyeon; Choi, Minho; Choi, Youngwoo; Graves, Sarah; Choi, Yunhee; Chrysostomou, Antonio; Chung, Eun Jung; Dai, Sophia; Debattista, Victor; Di Francesco, James; Diep, Pham Ngoc; Doi, Yasuo; Duan, Hao-Yuan; Duan, Yan; Greaves, Jane; Eswaraiah, Chakali; Fanciullo, Lapo; Fiege, Jason; Fissel, Laura M; Franzmann, Erica; Friberg, Per; Friesen, Rachel; Griffin, Matt; Gu, Qilao; Han, Ilseung; Hayashi, Saeko; Hoang, Thiem; Moriarty-Schieven, Gerald; Houde, Martin; Hull, Charles L. H; Inoue, Tsuyoshi; Inutsuka, Shu-ichiro; Iwasaki, Kazunari; Jeong, Il-Gyo; Johnstone, Doug; Konyves, Vera; Kang, Ji-hyun; Kang, Miju; Nagata, Tetsuya; Kataoka, Akimasa; Kawabata, Koji; Kemper, Francisca; Kim, Jongsoo; Kim, Shinyoung; Kim, Gwanjeong; Kim, Kyoung Hee; Kim, Mi-Ryang; Kim, Kee-Tae; Kim, Hyosung (American Astronomical Society, 2023-04-01)
    We present BISTRO Survey 850 μm dust emission polarization observations of the L1495A-B10 region of the Taurus molecular cloud, taken at the James Clerk Maxwell Telescope (JCMT). We observe a roughly triangular network ...
  • Hwang, Jihye; Kim, Jongsoo; Pattle, Kate; Lee, Chang Won; Koch, Patrick M; Johnstone, Doug; Tomisaka, Kohji; Whitworth, Anthony; Furuya, Ray S; Kang, Ji-hyun; Lyo, A-Ran; Duan, Yan; Gu, Qilao; Law, Chi-Yan; Kobayashi, Masato I. N; Li, Dalei; Li, Di; Li, Guangxing; Li, Hua-bai; Liu, Tie; Lu, Xing; Chrysostomou, Antonio; Qian, Lei; Wang, Hongchi; Wu, Jintai; Xie, Jinjin; Nagata, Tetsuya; Yuan, Jinghua; Zhang, Chuan-Peng; Zhang, Guoyin; Zhang, Yapeng; Zhou, Jianjun; Debattista, Victor; Zhu, Lei; Berry, David; Friberg, Per; Graves, Sarah; Liu, Junhao; Nakamura, Fumitaka; Mairs, Steve; Parsons, Harriet; Rawlings, Mark; Doi, Yasuo; Eden, David; Hayashi, Saeko; Hull, Charles L. H; Inoue, Tsuyoshi; Inutsuka, Shu-ichiro; Iwasaki, Kazunari; Kataoka, Akimasa; Nakanishi, Hiroyuki; Pyo, Tae-Soo; Saito, Hiro; Seta, Masumichi; Park, Geumsook; Shimajiri, Yoshito; Chung, Eun Jung; Shinnaga, Hiroko; Tsukamoto, Yusuke; Zenko, Tetsuya; Chen, Huei-Ru Vivien; Duan, Hao-Yuan; Fanciullo, Lapo; Kemper, Francisca; Lee, Chin-Fei; Eyres, Stewart; Lin, Sheng-Jun; Liu, Sheng-Yuan; Arzoumanian, Doris; Ohashi, Nagayoshi; Rao, Ramprasad; Tang, Ya-Wen; Wang, Jia-Wei; Yang, Meng-Zhe; Yen, Hsi-Wei; Bourke, Tyler L; Falle, Sam; Fuller, Gary; Gledhill, Tim; Greaves, Jane; Griffin, Matt; Choi, Minho; Hatchell, Jennifer; Karoly, Janik; Kirk, Jason; Konyves, Vera; Kwon, Woojin; Longmore, Steven; van Loo, Sven; de Looze, Ilse; Peretto, Nicolas; Priestley, Felix; Choi, Youngwoo; Rawlings, Jonathan; Retter, Brendan; Richer, John; Rigby, Andrew; Savini, Giorgio; Kim, Shinyoung; Scaife, Anna; Viti, Serena; Diep, Pham Ngoc; Ngoc, Nguyen Bich; Choi, Yunhee; Tram, Le Ngoc; Andre, Philippe; Coude, Simon; Dowell, C. Darren; Friesen, Rachel; Robitaille, Jean-Francois; Tamura, Motohide; Kwon, Jungmi; Archana, Soam; Han, Ilseung; Jeong, Il-Gyo; Hoang, Thiem; Kim, Kyoung Hee; Onaka, Takashi; Eswaraiah, Chakali; Ward-Thompson, Derek; Liu, Hong-Li; Tang, Xindi; Chen, Wen Ping; Matsumura, Masafumi; Hoang, Thuong Duc; Kang, Miju; Chen, Zhiwei; Le Gouellec, Valentin J. M; Kirchschlager, Florian; Poidevin, Frederick; Bastien, Pierre; Qiu, Keping; Hasegawa, Tetsuo; Lai, Shih-Ping; Byun, Do-Young; Cho, Jungyeon; Kim, Hyosung; Kim, Kee-Tae; Lee, Jeong-Eun; Lee, Sang-Sung; Lee, Yong-Hee; Kawabata, Koji; Lee, Hyeseung; Kim, Mi-Ryang; Yoo, Hyunju; Yun, Hyeong-Sik; Chen, Mike; Di Francesco, James; Fiege, Jason; Fissel, Laura M; Franzmann, Erica; Houde, Martin; Kim, Gwanjeong; Lacaille, Kevin; Matthews, Brenda; Sadavoy, Sarah; Moriarty-Schieven, Gerald; Tahani, Mehrnoosh; Ching, Tao-Chung; Dai, Y. Sophia (American Astronomical Society, 2022-12-10)
    We present and analyze observations of polarized dust emission at 850 μm toward the central 1 × 1 pc hubfilament structure of Monoceros R2 (Mon R2). The data are obtained with SCUBA-2/POL-2 on the James Clerk Maxwell ...

Search DSpace


Browse

My Account