Browsing by Author Mahesh, P. K

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
Apr-2020Additional Calibration of the Ultraviolet Imaging Telescope on Board AstroSatTandon, S. N; Postma, J; Joseph, P; Devaraj, A; Subramaniam, A; Barve, Indrajit V; George, K; Ghosh, S. K; Girish, V; Hutchings, J. B; Kamath, P. U; Kathiravan, S; Amit Kumar; Lancelot, J. P; Leahy, D; Mahesh, P. K; Mohan, Rekhesh; Nagabhushana, S; Pati, A. K; Kameswara Rao, N; Sankarasubramanian, K; Sriram, S; Stalin, C. S
Dec-2011Data analysis method for the search of point sources of gamma rays with the HAGAR telescope arrayBritto, R. J; Acharya, B. S; Anupama, G. C; Bhattacharjee, P; Chitnis, V. R; Cowsik, R; Dorji, N; Duhan, S. K; Gothe, K. S; Kamath, P. U; Mahesh, P. K; Manoharan, J; Nagesh, B. K; Parmar, N. K; Prabhu, T. P; Rao, S. K; Saha, L; Saleem, F; Saxena, A. K; Sharma, S. K; Shukla, A; Singh, B. B; Srinivasan, R; Srinivasulu, G; Sudersanan, P. V; Tsewang, D; Upadhya, S. S; Vishwanath, P. R
Sep-2017Dynamic Loading Assembly for Testing Actuators of Segmented Mirror TelescopePrasanna Deshmukh; Parihar, P. S; Balasubramaniam, K. A; Mishra, Deepta Sundar; Mahesh, P. K
1996Feasibility study for a polar disc mountMahesh, P. K
Dec-2004Fiber-fed echelle spectrometer of the 2.34 meter Vainu Bappu TelescopeKameswara Rao, N; Sriram, S; Gabriel, F; Prasad, B. R; Samson, J. P. A; Jayakumar, K; Srinivasan, R; Mahesh, P. K; Giridhar, S
Nov-2009Gamma-ray source observations with the HAGAR telescope system at Hanle in the HimalayasBritto, R. J; Acharya, B. S; Chitnis, V. R; Cowsik, R; Dorji, N; Duhan, S. K; Gothe, K. S; Kamath, P. U; Mahesh, P. K; Nagesh, B. K; Naidu, A; Parmar, N. K; Prabhu, T. P; Rao, S. K; Saha, L; Saleem, F; Saxena, A. K; Sharma, S. K; Shukla, A; Singh, B. B; Srinivasan, R; Srinivasulu, G; Sudersanan, P. V; Tsewang, D; Upadhya, S. S; Vishwanath, P. R
Sep-2017In-orbit Calibrations of the Ultraviolet Imaging TelescopeTandon, S. N; Subramaniam, A; Girish, V; Postma, J; Sankarasubramanian, K; Sriram, S; Stalin, C. S; Mondal, Chayan; Sahu, S; Joseph, P; Hutchings, J; Ghosh, S. K; Barve, Indrajit V; George, K; Kamath, P. U; Kathiravan, S; Kumar, A; Lancelot, J. P; Leahy, D; Mahesh, P. K; Mohan, Rekhesh; Nagabhushana, S; Pati, A. K; Kameswara Rao, N; Sreedhar, Yuvraj Harsha; Sreekumar, P
Jun-2017In-orbit performance of UVIT and first resultsTandon, S. N; Hutchings, J. B; Ghosh, S. K; Subramaniam, A; George, K; Girish, V; Kamath, P. U; Kathiravan, S; Kumar, A; Lancelot, J. P; Mahesh, P. K; Mohan, Rekhesh; Murthy, J; Nagabhushana, S; Pati, A. K; Postma, J; Kameswara Rao, N; Sankarasubramanian, K; Sreekumar, P; Sriram, S; Stalin, C. S; Sutaria, F. K; Sreedhar, Yuvraj Harsha; Barve, Indrajit V; Mondal, Chayan; Snehalata Sahu
Jul-2016In-orbit performance of UVIT on ASTROSATSubramaniam, A; Tandon, S. N; Hutchings, J; Ghosh, S. K; George, K; Girish, V; Kamath, P. U; Kathiravan, S; Amit Kumar; Lancelot, J. P; Mahesh, P. K; Mohan, Rekhesh; Murthy, J; Nagabhushana, S; Pati, A. K; Postma, J; Kameswara Rao, N; Sankarasubramanian, K; Sreekumar, P; Sriram, S; Stalin, C. S; Sutaria, F. K; Sreedhar, Yuvraj Harsha; Barve, Indrajit V; Mondal, Chayan; Snehalata Sahu
Dec-2010Observations with the High Altitude GAmma Ray (HAGAR) telescope array in the Indian HimalayasBritto, R. J; Acharya, B. S; Anupama, G. C; Bhatt, N; Bhattacharjee, P; Bhattacharya, S. S; Chitnis, V. R; Cowsik, R; Dorji, N; Duhan, S. K; Gothe, K. S; Kamath, P. U; Koul, R; Mahesh, P. K; Mitra, A; Nagesh, B. K; Parmar, N. K; Prabhu, T. P; Rannot, R. C; Rao, S. K; Saha, L; Saleem, F; Saxena, A. K; Sharma, S. K; Shukla, A; Singh, B. B; Srinivasan, R; Srinivasulu, G; Sudersanan, P. V; Tickoo, A. K; Tsewang, D; Upadhya, S; Vishwanath, P. R; Yadav, K. K
Nov-2011Observations with the High Altitude GAmma-Ray (HAGAR) telescope array in the Indian HimalayasBritto, R. J; Acharya, B. S; Anupama, G. C; Bhatt, N; Bhattacharjee, P; Bhattacharya, S; Chitnis, V. R; Cowsik, R; Dorji, N; Duhan, S. K; Gothe, K. S; Kamath, P. U; Koul, R; Manoharan, J; Mahesh, P. K; Mitra, A; Nagesh, B. K; Parmar, N. K; Prabhu, T. P; Rannot, R. C; Rao, S. K; Saha, L; Saleem, F; Saxena, A. K; Sharma, S. K; Shukla, A; Singh, B. B; Srinivasan, R; Srinivasulu, G; Sudersanan, P. V; Tickoo, A. K; Tsewang, D; Upadhya, S. S; Vishwanath, P. R; Yadav, K. K
Apr-2013Pointing of HAGAR telescope mirrorsGothe, K. S; Prabhu, T. P; Vishwanath, P. R; Acharya, B. S; Srinivasan, R; Chitnis, V. R; Kamath, P. U; Srinivasulu, G; Saleem, F; Kemkar, P. M. M; Mahesh, P. K; Gabriel, F; Manoharan, J; Dorji, N; Dorjai, T; Angchuk, D; D'souza, A. I; Duhan, S. K; Nagesh, B. K; Rao, S. K; Sharma, S. K; Singh, B. B; Sudersanan, P. V; Thsering, M. T; Upadhya, S. S; Anupama, G. C; Britto, R. J; Cowsik, R; Saha, L; Shukla, A
25-Jan-2011Proposed visible emission line space solar coronagraphSingh, J; Prasad, B. R; Venkatakrishnan, P; Sankarasubramanian, K; Banerjee, D; Bayanna, R; Mathew, S; Murthy, J; Subramaniam, P; Ramesh, R; Kathiravan, S; Nagabhushana, S; Mahesh, P. K; Manoharan, P. K; Uddin, W; Sriram, S; Amit Kumar; Srivastava, N; Koteswara Rao; Nagendra, C. L; Chakraborty, P; Sriram, K. V; Venkateswaran, R; Krishnamurthy, T; Sreekumar, P; Sarma, K. S; Murthy, R; Navalgund, K. H; Samudraiah, D. R. M; Narayan Babu, P; Patra, A
Dec-2011Status of the Himalayan Gamma-Ray Observatory (HIGRO) and observation with HAGAR at very high energiesBritto, R. J; Acharya, B. S; Anupama, G. C; Bhatt, N; Bhattacharjee, P; Bhattacharya, S; Chitnis, V. R; Cowsik, R; Dorji, N; Duhan, S. K; Gothe, K. S; Kamath, P. U; Koul, R; Mahesh, P. K; Manoharan, J; Mitra, A; Nagesh, B. K; Parmar, N. K; Prabhu, T. P; Rannot, R. C; Rao, S. K; Saha, L; Saleem, F; Saxena, A. K; Sharma, S. K; Shukla, A; Singh, B. B; Srinivasan, R; Srinivasulu, G; Sudersanan, P. V; Tickoo, A. K; Tsewang, D; Upadhya, S. S; Vishwanath, P. R; Yadav, K. K
Sep-2012Tests and calibration on ultra violet imaging telescope (UVIT)Amit Kumar; Ghosh, S. K; Kamath, P. U; Postma, Joe; Kathiravan, S; Mahesh, P. K; Nagbhushana, S; Navalgund, K. H; Rajkumar, N; Rao, M. N; Sarma, K. S; Sriram, S; Stalin, C. S; Tandon, S. N
Dec-2010Towards new analysis of Gamma-Ray sources at HImalayan Gamma-Ray Observatory (HIGRO) in northern IndiaBritto, R. J; Acharya, B. S; Anupama, G. C; Bhatt, N; Bhattacharjee, P; Bhattacharya, S; Chitnis, V. R; Cowsik, R; Dorji, N; Duhan, S. K; Gothe, K. S; Kamath, P. U; Koul, R; Mahesh, P. K; Mitra, A; Nagesh, B. K; Parmar, N. K; Prabhu, T. P; Rannot, R. C; Rao, S. K; Saha, L; Saleem, F; Saxena, A. K; Sharma, S. K; Shukla, A; Singh, B. B; Srinivasan, R; Srinivasulu, G; Sudersanan, P. V; Tickoo, A. K; Tsewang, D; Upadhya, S. S; Vishwanath, P. R; Yadav, K. K
Sep-2012Ultra violet imaging telescope (UVIT) on ASTROSATAmit Kumar; Ghosh, S. K; Hutchings, J; Kamath, P. U; Kathiravan, S; Mahesh, P. K; Murthy, J; Nagbhushana, S; Pati, A. K; Rao, M. N; Rao, N. K; Sriram, S; Tandon, S. N
2003The Ultra Violet Imaging Telescope: Mechanical DesignPati, A. K; Mahesh, P. K; Nagabhushana, S; Subramanian, V. K